Üdvözöljük a tahitótfalui plébánia honlapján!

Surányi szentmisék

2018. április 28.

A szentmisék a surányi kápolnában 2018-ban április 28-ától indulnak, szombatonként 17:00-kor.

Húsvéti idő

2018. április 8.

Húsvéti időben az Úrangyala helyett a harangszóra (reggel, délben, este) ezt imádkozzuk (énekeljük):

Mennynek Királyné Asszonya,
örülj szép Szűz! Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, Alleluja!

Amint megmondotta vala,
föltámadott! Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, Alleluja!

V.: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
F.: Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja!

Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Este hozzáteszünk az elhunytakért egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és a következő akklamációt:

V.: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!
F.: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
V.: Nyugodjanak békében!
F.: Ámen.

Nagyheti programok

2018. március 25.
Nagykedd
800templomtakarítás (ablakpucolás)
Nagycsütörtök
1000olajszentelési mise (Szt. István Bazilika)
1500ministránspróba
1830mise az utolsó vacsora emlékére
1930-2400virrasztás, ½ 9-től A Passió c. film a hittanteremben, ½ 11-től közös elmélkedés
Nagypéntek
1330ministránspróba
1500igeliturgia, kereszthódolat, áldozás
~ 1630-2000a templom nyitva a szent sírt látogatók előtt; kb. 1730 fakultatív keresztút
2100keresztút az erdőben
Nagyszombat
napközbena templom egész nap nyitva lesz a szent sír látogatására
1400-1600gyóntatás
1730ministránspróba
1930húsvéti vigília
Húsvétvasárnap
900ünnepi mise, a végén ételszenteléssel

Nagyböjti lelkigyakorlat

2018. március 11.

Nagyböjt 4. vasárnapján Lobmayer Imre piarista atya tartott lelkigyakorlatot templomunkban. Már félórával a mise előtt gyóntatott. Prédikációjában az egymással való kiengesztelődésről fontosságáról és lehetőségéről beszélt nekünk. Egy imát is adott mindenkinek, aki eljött, ezt az alábbiakban olvashatják.

1%

2018. március 10.

Felhívjuk a figyelmét azoknak, akiknek a munkáltatójuk vagy a NAV készíti el adóbevallását, hogy az egyházaknak felajánlott 1%-ról külön kell rendelkezni! Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat! Technikai szám: 0011.

Az alapítványoknak felajánlható 1%-ot, ha nem másnak szánja, ajánlja fel a Karitászt Támogató Alapítvány javára! Adószám: 19666275-1-43

Hirdetések – Húsvét 3. vasárnapja

2018. április 15.
  1. Köszönjük Ecker Gábornak a vetítőrendszer hibái kijavítását, hogy újra lehet vetíteni az énekszövegeket!
  2. Csütörtökön karizmatikus szentségimádás lesz templomunkban ½6–7 között.
  3. Kérjük, aki még nem vitte el a megrendelt imakönyveit, vegye át a sekrestyében!
  4. A temetőben sokan továbbra is elszórják a szemetet a domboldalban. Kérjük, tiszteljék a szent helyet és a lebomló hulladékot a komposztáló ládákba, a nem lebomlót pedig a szemetesekbe tegyék!
  5. Jövő vasárnap könyörgő nap lesz a papi hivatásokért.
  6. Akinek fölösleges, jó állapotú használt ruhája van, Fejesné Fekete Ágnessel egyeztetessen időpontot az elhozására!
  7. Miseszándékok:
Vasárnapápr. 15.✝ Kovács Pál és ✝ testvére, Rozália és családjuk
Keddápr. 17.
Péntekápr. 20.
Szombatápr. 21.✝ Czibóka László és ✝ családtagjai
Vasárnapápr. 22.papi hivatásokért

Régebbi események