Üdvözöljük a tahitótfalui plébánia honlapján!

Szent István ünnepe, búcsú

2018. augusztus 20.

Templomunk védőszentjének ünnepén ismét lehetősége volt híveinknek tiszteletét tenni ereklyéje előtt, amelyet kitettünk a mise előtt az oltárra. Az ünnepi misét Balogh Attila protonótárius, kanonok, kőbányai plébános atya tartotta. Beszédében kiemelte a hit megismerésének és aktív gyakorlásának fontosságát. Szent Istvánt nem elég emlegetni, az ő aktív vallásosságát kell követni (hiszen ezért avatták szentté). A mise végén megáldotta az új kenyeret. Ezután Tóth Viola első orgonakoncertjében gyönyörködhettünk. Bach és más, kevésbé ismert barokk és romantikus szerzők műveit adta elő. A koncert után a mindenkit vendégül láttunk egy tányér pörköltre, amelyhez a megáldott kenyeret szeleteltük fel. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy rendbe tették a könyvtár és a Pollack emlékszoba közötti udvart és rendelkezésünkre bocsátották a padokat, asztalokat, sátrakat! Végül 3 órakor közösen imádkoztunk a faluért a Szent István-litániában. A búcsúi program után részt vettünk a falu ünnepségén is, ahol Attila atya áldotta meg az új kenyeret.

Meghívó a búcsúra

2018. augusztus 15.

Augusztus 20. nemcsak nemzeti ünnepünk, de plébániánk névadójának, védőszentjének ünnepe is. Szeretettel várunk mindenkit a közös ünneplésre! Programok:

  • Délelőtt ebédfőzés és Szt. István ereklyéjének tisztelete
  • 11:00 Balogh Attila protonótárius, kanonok, kőbányai plébános atya misézik, megáldja az új kenyeret
  • 12:00 Tóth Viola orgonakoncertje
  • 12:30 Ebéd a Pollack-emlékszoba és a könyvtár közötti udvaron
  • 15:00 Szent István litánia a faluért
  • 16:00-tól mi is részt veszünk a falu ünnepségén

Szántóverseny

2018. augusztus 12.

Templomgondnokunk, Rajos László III. helyezést ért el a hétvégi szántóversenyen közepes traktor kategóriában. Gratulálunk neki!

Gyászjelentések

2018. augusztus 8.

Mostantól a katolikus temetőben végzett temetésekhez gyászjelentést lehet kérni a plébánián is. Gyászjelentések a feltámadás hitét kifejező idézettel, hagyományos és modern kinézetben választhatók, akár kitölthetők a temetés felvételekor és igény szerinti méretben és mennyiségben azonnal nyomtathatók. Korlátozott mennyiség esetén nem kérünk érte pénzt. Részletek

Hirdetések – Évközi 23. vasárnap

2018. szeptember 9.
  1. Szerdán a korábbi hirdetéstől eltérően nem lesz mise!
  2. Jövő szombaton plébániai zarándoklat lesz Vácra, a Hétkápolnába. Indulás autókkal a templomtól 1400-kor. A komptól gyalog, imádkozva, zászlóval megyünk a Hétkápolnához, ahol kb. 1500-kor közös ima lesz. Utána gyónási lehetőség, imaórák, mise lesz. Hazaérkezés a 2000-s komppal. Kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében!
  3. Jövő vasárnap mindenkit szeretettel várunk a hittanosok Veni Sanctéjára! Az első osztályosoknak megáldjuk az iskolatáskáját is, hozzák magukkal!
  4. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 9.
Keddszept. 11.
Péntekszept. 14.
Szombatszept. 15.
Vasárnapszept. 16.élő Máté

Régebbi események