Anyagi ügyek

A plébánia az Önök adományaiból él. Ez a mise perselyezéséből (csengős persely), a fali perselyben elhelyezett adományokból és az egyházi hozzájárulásból (egyházi adó) áll.

Egyházi adót köteles fizetni mindenki, akinek saját jövedelme van, mégpedig személyenként (Egyházi Törvénykönyv, 1262. kánon). Mértéke a jövedelem 1%-a (a MKPK kiegészítő szabályai az Egyházi Törvénykönyvhöz, 12. cikkely). A fizetés lelkiismereti kötelesség.

Az összeget meg lehet fizetni készpénzben, nyugta ellenében a plébánián és a sekrestyében, csekken, amelyet a templom végében találnak, ill. az egyházi adót fizetők a karácsonyi ajándék mellé megkapnak, vagy átutalással a következő számlaszámra:

10700550-68652827-51100005

Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatba írják bele lakcímüket, hogy "egyházi hozzájárulás" / "egyházi adó", a csekkre pedig a nevüket, címüket és hogy "egyházi hozzájárulás" / "egyházi adó"!

Isten fizessen meg minden adományért!

1%-os felajánlások

Felhívjuk a figyelmét azoknak, akiknek a munkáltatójuk vagy a NAV készíti el adóbevallását, hogy az egyházaknak felajánlott 1%-ról külön kell rendelkezni! Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Magyar Katolikus Egyházat! Technikai szám: 0011.

Az alapítványoknak felajánlható 1%-ot, ha nem másnak szánja, ajánlja fel a Karitászt Támogató Alapítvány javára! Adószám: 19666275-1-43