Események

Kitüntetés

2017. október 7.

Szombaton Karnevál Margit, a plébánia karitászcsoportjának alapítója és korábban hosszú ideig vezetője, ma is aktív tagja magas kitüntetést kapott. A Magyar Szentek Templomában Spányi Antal püspöktől, a Katolikus Karitász elnökétől és Écsy Gábor országos igazgatótól Caritas Hungarica díjat vehetett át.

Ezt a díjat minden évben egyházmegyénként maximum hárman kaphatják meg (idén országosan 41-en kapták) kiemelkedő munkájukért a rászorulókért. A díj egy aranyszínű jelvényben és egy díszoklevélben ölt testet, de mellé szép emlékként minden díjazott megkapta egy kis füzetben az összes díjazott laudációját. Margit néni abban a megtiszteltetésben is részesült, hogy ő mondhatott beszédet az ünnepségen a díjazottak nevében.

Szívből gratulálunk neki és imádkozunk, hogy Isten tartsa meg a szolgálatban jó egészségben a szegények és a karitászcsoport javára!

Attila atya

Képek: Katolikus Karitász/Merényi Zita

Búcsú

2017. augusztus 20.

Augusztus 20-án ismét megtartottuk templomunk búcsúját.

A szentmise előtt, 10 órától kihelyeztük templomunk új Szent István ereklyéjét megtekintésre és tiszteletre.

Az ünnepi mise 11 órakor kezdődött, amelyet dr. Kránicz Mihály atya celebrált, a szentmise végén pedig megáldotta az új kenyeret.

A szentmise után Dervarics-Boros Ágnes tartott előadást a Pollack emlékszobában egy hatékony, egészséges és etikus családtervezési módszerről, a Creighton-modellről, és a belőle kialakított NaPro módszerről.

A templomi programok után agapéval készültünk, Ferencz Béla és Rajos László reggel óta főzték az ebédlő udvarán a vaddisznópörköltet, a segítők pedig nagyon sok süteményt hoztak, ezúton is köszönjük nekik!

Délután 3 órakor kezdődött a Szent István király tiszteletére végzett litánia, utána pedig csatlakoztunk a falu ünnepségéhez a faluházban.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával vagy adományával szebbé tette búcsúnkat!

Képek: Ecker Gábor

Megalakult az oltáregylet

2017. július 16.

Célja: az Oltáriszentség tiszteletének előmozdítása, a templom és felszerelési tárgyainak rendben, tisztán tartása, új tárgyak beszerzése

Tagja lehet minden plébániánk minden híve, aki tiszteli az Oltáriszentséget és tenni kíván a templomért. Aki a templomért már eddig is tett, azt különösen várjuk, de nem feltétele pl. a templomtakarításnak, hogy tag legyen.

A tagsággal járó kötelességek: havi egy szentségimádás, a gyűléseken való részvétel (az alapító tagság döntésére mindkettő elsőpéntekenként lesz, de később más alkalommal is tarthatunk szentségimádást), legalább alkalmi munka a templom körül.

A tagsággal járó előnyök: jobban megismerheti a templomot és a berendezési, felszerelési tárgyakat, az egész közösségnél korábban értesülhet a felújítási, beszerzési tervekről és beleszólhat azokba.

Formálódjon élő közösség az oltár és az Oltáriszentség körül!

Jelentkezés a hittantáborba

2017. június 6.

A hagyományos surányi hittantábort idén 2017. július 2-től 8-ig rendezzük meg. A táborba ide kattintva, a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Nagyheti programok

2017. április 9.
Nagykedd
800templomtakarítás
Nagycsütörtök
1000olajszentelési mise (Szt. István Bazilika)
1400ministránspróba
1830mise az utolsó vacsora emlékére
2000-2300virrasztás
Nagypéntek
1330ministránspróba
1500igeliturgia, kereszthódolat, áldozás
~ 1630-2100a templom nyitva a szent sírt látogatók előtt; fakultatív keresztút
2100keresztút az erdőben
Nagyszombat
napközbena templom egész nap nyitva lesz a szent sír látogatására
900-1100gyóntatás
1730ministránspróba
1930húsvéti vigília
Húsvétvasárnap
900ünnepi mise, a végén ételszenteléssel