Események

Képviselő-testületi ülés

2015. március 3.

Tegnap képviselő-testületi ülést tartottunk. Mivel Kollár János világi elnök betöltötte a 70. életévét, sajnos megszűnt a képviselő-testületi tagsága és így a világi elnöki posztja is. Hálás szeretettel gondolunk arra a több évtizedre, amely során szolgálta a plébániát, nemcsak mint képviselő, hanem az utóbbi hét évben mint világi elnök is. Érdemei a teljesség igénye nélkül: harangvillamosítás, plébániaépítés, templomfűtés, új padok beszerzése, ministránsruhák, templomi textíliák beszerzése, varrása, tisztítása, az elektromos orgona beszerzése. A képviselő-testület fiatalabb tagjai hálásak neki tanácsaiért és lelkesítő szavaiért. A képviselő-testület hálája és elismerése jeléül egyhangúlag tiszteletbeli elnökévé választotta Jani bácsit. Isten éltesse!

A testület feladata volt, hogy új világi elnököt válasszon, a legtöbb szavazatot Ecker Gábor kapta, akinek szívből gratulálunk.

Az ülésen elfogadtuk a tavalyi évről a zárszámadást és az idei év költségvetését.

Attila atya

Nagyböjti üzenet

2015. február 18.

Nagyböjt neve latinul Quadragesima, ami egyszerűen negyvenet jelent. A magyar kifejezés túlságosan a böjtre irányítja a figyelmet. Persze fontos az önmegtagadás, de a "szent negyvennap" lényege az ősegyházban inkább a katekumenek számára a keresztségre való készület célegyenese, a súlyos bűnösöknek pedig a nagycsütörtöki visszafogadásra való készület és vezeklés volt. A közösség velük vállalt szolidaritást, egyben készült a húsvéti misztérium megünneplésére. A II. Vatikáni Zsinat szándéka szerint nagyböjtben ma is ezekre kell irányítanunk a figyelmet. Tehát sokat imádkozzunk a keresztelésükre felnőttként készülőkért, a súlyos bűnösökért és – nincs nekünk is mi miatt kiengesztelődnünk Istennel – értük ajánljuk fel a böjtöket, önmegtagadásokat!

Mindenkit szeretettel várunk nagyböjtben a vasárnapi mise mellett a hétköznapi miséken és a keresztúti ájtatosságokon is! Aki szívesen ajánlana Attila atya figyelmébe keresztúti elmélkedést, a honlap jobb felső sarkában található e-mail címre küldheti.

Betegek kenete

2015. február 8.

A Betegek Világnapjához kapcsolódóan idén is kiszolgáltattuk idős és súlyosan beteg testvéreinknek a betegek kenetét a vasárnapi mise keretében.

Képek: Ecker Gábor

Családközösségi farsang

2015. február 7.

Február 7-én, szombaton, az esti mise után tartottuk meg az immár hagyományos családközösségi farsangot az ebédlő épületében.

Képek: Ecker Gábor

Elhunyt Béky Gellért atya

2015. január 26.

A mai napon egy hét betegeskedés után elhunyt Béky Gellért atya.

Gellért atya 1925-ben született, 1943-ban lépett be a jezsuita rendbe, 1954-ben szentelték pappá. 1955-ben Japánba utazott, ahol többek között Hirosimában, Kóbéban és Nagaszaki környékén tevékenykedett tanárként és vezetőként, életének erről az időszakáról „Ábel" Japánban címmel jelent meg írása. 1997-ben tért vissza Magyarországra, a hódmezővásárhelyi Szent István plébániára. Időskorában a Szív Lelkiségi Központban segédkezett, a vasárnap délutáni miséket is általában ő celebrálta.

A holnapi, kedd esti misét Gellért atya lelki üdvéért ajánljuk fel. Temetése február 11-én este 6 órakor lesz a Mária utcai Jézus Szíve templomban.

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokotokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta.” (Mt 25,34)