Események

Esztergomi kirándulás

2019. május 21.

Múlt vasárnap a két plébánia közös kirándulást tett Esztergomba, egyházmegyénk központjába.

Megnéztük a Keresztény Múzeum állandó kiállítását, amelyen Kontsek Ildikó igazgató asszony kalauzolt végig minket. Köszönjük készségét! Utána felmentünk a Bazilikába, ahol az altemplomban meglátogattuk korábbi főpásztoraink, valamint Bagi István püspök, Gaál Endre, Kalász István és más kanonokok sírját és imádkoztunk értük. A Bazilikában a Szt. István kápolnában elénekeltük a Boldogasszony Anyánkat, majd körüljártuk az ország első templomát. Felmentünk a kupolába is, persze a kávézó teraszon megpihentünk. Miután lejöttünk, meglátogattuk a Bakócz-kápolnát, amely a magyar reneszánsz legnagyobb fennmaradt emléke, mint megtudtuk Hegedűs István rövid ismertetőjéből. Végül aki akart, részt vehetett az esti misén, néhányan a kóruson. A mise után Kováts Péter, a Bazilika orgonistája mutatta meg nekünk az orgonát, amely sok éve épül már, ha elkészül, Közép-Európa legnagyobb egy szekrényben elhelyezett orgonája lesz. Baróti István zsenialitásának köszönhetően már most is gyönyörűen és igen változatosan szól. Péter még egy rögtönzött orgonaórát is tartott kántorunknak, aki lassan utolsó vizsgáját is leteszi a főiskolán és egy hét múlva koncertet ad templomunkban Szt. István ereklyéinek átvitele ünnepén. Köszönjük az ő lelkes bemutatóját is!

Attila atya

Elhunyt Kepler János

2019. május 17.

2019. május 10-én, életének 72. évében elhunyt Kepler János, plébániánk képviselő-testületének és kórusának korábbi tagja. Temetését május 24-én 1630-kor tartjuk a katolikus temetőben, majd 1800-kor gyászmisét mondunk érte a templomban.

Új oldalak a honlapon

2019. május 13.

Ma két új oldalt töltöttünk fel a honlapra, amelyek a bal oldali menüből is elérhetők:

Húsvéti idő

2019. április 21.

Húsvéti időben az Úrangyala helyett a harangszóra (reggel, délben, este) ezt imádkozzuk (énekeljük):

Mennynek Királyné Asszonya,
örülj szép Szűz! Alleluja!
Mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, Alleluja!

Amint megmondotta vala,
föltámadott! Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, Alleluja!

V.: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
F.: Mert valóban föltámadott az Úr, Alleluja!

Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk, add, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Este hozzáteszünk az elhunytakért egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és a következő akklamációt:

V.: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!
F.: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
V.: Nyugodjanak békében!
F.: Ámen.

Nagyheti programok

2019. április 14.
Nagykedd
900-1300templomtakarítás (ablakpucolás)
Nagyszerda
1830-1930Szenvedés, feltámadás, örömünnep (előadás)
Nagycsütörtök
1000olajszentelési mise (Szt. István Bazilika)
1500ministránspróba
1830mise az utolsó vacsora emlékére
1930-2400virrasztás, ½ 9-től A nagy csend c. film a hittanteremben, 11-től közös elmélkedés
Nagypéntek
800zsolozsma
830-930gyóntatás
1330ministránspróba
1500igeliturgia, kereszthódolat, áldozás
~ 1630-2000a templom nyitva a szent sírt látogatók előtt; kb. 1730 fakultatív keresztút
2100keresztút az erdőben
Nagyszombat
napközbena templom egész nap nyitva lesz a szent sír látogatására
800zsolozsma
830-930gyóntatás
930ministránspróba
1930húsvéti vigília
Húsvétvasárnap
900ünnepi mise, a végén ételszenteléssel