Hirdetések

Hirdetések – Évközi 6. vasárnap (Betegek világnapja)

2018. február 11.
 1. Imádkozzunk plébániánk idős és beteg testvéreinkért!
 2. Új kántorunk van Tóth Viola személyében. Fogadják szeretettel! Kérjük a kórust, hogy segítse munkáját és énekükkel szolgálják a plébániát! Virágvasárnap és nagypénteken szeretnénk passiót énekelni. Kérjük, aki részt venne benne, jelentkezzen Violánál!
 3. Kedden, 13-án ¼6-tól fatimai ájtatosság lesz a templomban. A mise után elégetjük a tavalyi barkákat a másnapi hamvazáshoz.
 4. A héten hamvazószerda lesz, ezzel elkezdődik a nagyböjt. Ez a nap szigorú böjt, 14 éven felül kötelező a hústól való megtartóztatás, 18–60 éves kor között háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól. Este ½7-kor mise lesz templomunkban hamuszenteléssel és hamvazással. Aki nem tud eljönni, jövő vasárnap részesülhet ebben a bűnbánati szertartásban.
 5. Csütörtök este ½6–7-ig karizmatikus szentségimádás lesz templomunkban.
 6. Péntekenként ¼6-tól keresztutat járunk a templomban.
 7. Május 1-jén boldoggá avatják Szombathelyen Brenner János vértanút. Zarándokutat szervezünk a nagy eseményre, feliratkozni a sekrestyében lehet
 8. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 11.a szent kenet felvevőiért
Keddfebr. 13.
Péntekfebr. 16.nagyböjti lelkületért
Szombatfebr. 17.
Vasárnapfebr. 18.✝ Várady Béla és ✝ Kiss Irén

Hirdetések – Évközi 5. vasárnap

2018. február 4.
 1. Köszönjük mindazok munkáját, akik segítettek előkészíteni az ökumenikus imahét záróalkalma utáni agapét: a rengeteg süteményt, az asztalok, székek pakolását, takarítást, különösen az agapé után!
 2. Meghalt Grimm Károlyné. Temetése hétfőn 1300-kor lesz.
 3. Meghalt Pardavi Imre. Temetése kedden 1000-kor lesz.
 4. Szombat délelőtt ruhaosztás lesz a plébánián.
 5. Jövő vasárnap lesz a betegek világnapja, mivel erre a napra esne a Lourdes-i Szűzanya ünnepe. A 9 órai misében idős/tartósan beteg testvéreinknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Aki szeretné felvenni, iratkozzon fel a sekrestyében! Lelki előkészület és gyónási lehetőség jövő szombaton a mise után a hittanteremben. A szent kenet előtt mindenképpen gyónni kell (itt vagy máshol)!
 6. Mostantól kezdve a hétköznapi misék ismét este 6-kor kezdődnek.
 7. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 4.pro populo
Keddfebr. 6.✝ Pardavi Imre (ob.)
Péntekfebr. 9.
Szombatfebr. 10.
Vasárnapfebr. 11.✝ Várady Béla és ✝ Kiss Irén

Hirdetések – Évközi 4. vasárnap

2018. január 28.
 1. Az ökumenikus istentisztelet záró alkalma utáni agapéra kérjük, süssenek süteményt és 1400-tól hozzák el a tornacsarnokba! Köszönjük mindenkinek a vendégszerető áldozatát!
 2. A héten kedden és pénteken nem lesz szentmise! Pénteken a szentségimádás és az oltáregyesület ülése is elmarad.
 3. Szombaton lesz Szent Balázs emléknapja. Aki Balázs-áldásban szeretne részesülni, az esti 6 órai misére jöjjön!
 4. Miseszándékok:
Vasárnapjan. 28.✝ Bencsik István és ✝ Rózsa Erzsébet
Keddjan. 30.nincs mise!
Péntekfebr. 2.nincs mise!
Szombatfebr. 3.
Vasárnapfebr. 4.pro populo

Hirdetések – Évközi 3. vasárnap

2018. január 21.
 1. Ma kezdődik és a jövő vasárnapig tart az Imahét a keresztények egységéért. Aki egy istentiszteleten buzgó imádsággal részt vesz, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhet.
 2. Kérjük, a jövő vasárnapi záró istentisztelet utáni agapéra süssenek süteményt, szombat este pedig segítsenek a tornacsarnok berendezésében!
 3. A szombat esti mise az ökumenikus istentisztelet miatt 5 órakor kezdődik!
 4. Karl Anna elfoglaltságai miatt lemondott a karitászvezetői tisztségről. A plébániai karitász ebben az évben szeretné kiterjeszteni tevékenységét idősek látogatására. Aki szívesen fogadná őket beszélgetni, vagy segíteni bevásárlásban, takarításban, gyógyszerkiváltásban, jelentkezzen a plébánián! Rászorulók gyógyszertámogatást, számlák kifizetését is kérhetik. A karitászcsoportba új tagok jelentkezését is várjuk.
 5. Miseszándékok:
Vasárnapjan. 21.a keresztények egységéért
Kedd 700jan. 23.
Péntek 700jan. 26.
Szombat 1700jan. 27.
Vasárnapjan. 28.✝ Bencsik István és ✝ Rózsa Erzsébet

Hirdetések – Évközi 2. vasárnap

2018. január 14.
 1. Csütörtök este ½6–7-ig karizmatikus szentségimádás lesz templomunkban.
 2. Pénteken este a mise után karitászgyűlés, szombaton 9–12 óra között a plébánia alagsorában ruhaosztás lesz.
 3. Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. Templomunkban vasárnap és pénteken lesz istentisztelet. A teljes programot jövő vasárnap hirdetjük. Idén a záró istentisztelet után mi vendégeljük meg a falut a tornacsarnokban. Kérjük a kedves testvéreket, hogy szíveskedjenek 28-ra süteményt sütni!
 4. Miseszándékok:
Vasárnapjan. 14.
Keddjan. 16.
Péntekjan. 19.
Szombatjan. 20.
Vasárnapjan. 21.a keresztények egységéért