Hirdetések

Hirdetések – Évközi 23. vasárnap

2018. szeptember 9.
 1. Szerdán a korábbi hirdetéstől eltérően nem lesz mise!
 2. Jövő szombaton plébániai zarándoklat lesz Vácra, a Hétkápolnába. Indulás autókkal a templomtól 1400-kor. A komptól gyalog, imádkozva, zászlóval megyünk a Hétkápolnához, ahol kb. 1500-kor közös ima lesz. Utána gyónási lehetőség, imaórák, mise lesz. Hazaérkezés a 2000-s komppal. Kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében!
 3. Jövő vasárnap mindenkit szeretettel várunk a hittanosok Veni Sanctéjára! Az első osztályosoknak megáldjuk az iskolatáskáját is, hozzák magukkal!
 4. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 9.
Keddszept. 11.
Péntekszept. 14.
Szombatszept. 15.
Vasárnapszept. 16.élő Máté

Hirdetések – Évközi 22. vasárnap

2018. szeptember 2.
 1. Meghalt Kepler András. Temetése holnap 1700-kor lesz.
 2. A héten elsőpéntek lesz. Délelőtt meglátogatjuk a betegeket a szentségekkel, este ¼6-tól szentségimádás. Az esti misét a betegekért ajánljuk fel. Utána az Oltáregyesület őszi első gyűlése lesz. Aki szeretne az Oltáregyesület tagja lenni, a misék után jelentkezhet Attila atyánál.
 3. Felnőttek számára hittani-erkölcstani ismeretek elmélyítésére találkozások kezdődnek szept. 15-től szombat esténként a mise után. Helyszín: a hittanterem.
 4. Szeptember közepéig templomunkban szerda esténként 6 órakor lesznek szentmisék.
 5. Szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya ünnepén zarándoklatot szervezünk Vácra a Hétkápolna búcsújára. Indulás a templomtól autókkal 1400-kor, a 1415-ös komppal megyünk át. 1500-kor közös imaóra, majd a zarándokok részt vesznek az esti misén.
 6. Szeptember 16-án lesz a Veni Sancte templomunkban. Kérjük az 1. osztályosokat, hogy hozzák el iskolatáskájukat a misére, megáldjuk őket a misén!
 7. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 2.
Keddszept. 4.
Szerdaszept. 5.
Péntekszept. 7.a betegekért
Szombatszept. 8.✝ István
Vasárnapszept. 9.

Hirdetések – Évközi 21. vasárnap

2018. augusztus 26.
 1. Köszönjük mindazok munkáját és adományait, akik búcsúnk ünnepéhez hozzájárultak: a fűnyírást, a templomtakarítást, a szép virágokat, a főzést, süteményeket, felszolgálást!
 2. A héten kedden, 28-án 1500–1800-ig véradás lesz a faluházban.
 3. Aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz járulni, jelentkezzen Attila atyánál a plébánián! A kurzus csak szeptemberben indul, de addig néhány előzetes kötetlen beszélgetésre szeretettel hívja az érdeklődőket! További információ honlapunkon.
 4. Miseszándékok:
Vasárnapaug. 26.
Keddaug. 28.
Péntekaug. 31.
Szombatszept. 1.
Vasárnapszept. 2.

Hirdetések – Évközi 20. vasárnap

2018. augusztus 19.
 1. Holnap lesz templomunk búcsúja. Az ünnepi misét Balogh Attila protonótárius, kanonok, kőbányai plébános atya mondja, utána Tóth Viola orgonakoncertjét hallgathatjuk meg, majd mindenkit szeretettel várunk a kertbe ebédre. Az ebédhez szeretettel várunk süteményeket, amelyeket reggel 8-tól lehet hozni a plébániára. 3 órakor közösen imádkozzuk a faluért a Szent István litániát.
 2. Szerdán este 6-kor kivételesen lesz szentmise.
 3. Aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz járulni, vagy csak újra tanulni az alapoktól hitünket, jelentkezzen Attila atyánál katekumenátusra!
 4. Kérjük azokat, akik (dicséretes módon) átutalással fizetik egyházi hozzájárulásukat, hogy a közlemény rovatból ne felejtsék ki lakcímüket!
 5. Miseszándékok:
Vasárnapaug. 19.a Hamza család ✝ tagjai
búcsú 1100aug. 20.Tahitótfalu polgárai
Keddaug. 21.
Péntekaug. 24.✝ Malik János és felesége, ✝ Mária
Szombataug. 25.
Vasárnapaug. 26.

Hirdetések – Évközi 19. vasárnap

2018. augusztus 12.
 1. A hétvégi szántóversenyen templomgondnokunk, Rajos László közepes méretű traktor kategóriában III. helyezést szerzett. Gratulálunk neki!
 2. Augusztus 15., Nagyboldogasszony parancsolt ünnep. Szentmisén részt venni kedden este 6 órakor és szerdán este ½7-kor lehetséges templomunkban.
 3. Augusztus 20. templomunk búcsúja. Az ünnepi misét 11 órakor tartjuk, a szentmisét Balogh Attila protonótárius, kanonok, kőbányai plébános mondja. Utána Tóth Viola tart orgonakoncertet. Ezután mindenkit szeretettel várunk ebédre a kertbe. Kérjük, az agapéhoz süssenek süteményt! Végül 3 órakor Szent István litániát mondunk a faluért. Mindenkit szeretettel várunk!
 4. Aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz járulni, jelentkezzen Attila atyánál a plébánián! A kurzus csak szeptemberben indul, de addig néhány előzetes kötetlen beszélgetésre szeretettel hívja az érdeklődőket! További információ honlapunkon.
 5. Akinek vannak régi fényképei, hozza el a plébániára! Készítünk belőle egy emlékalbumot.
 6. Mostantól a temetőnkben végzett temetésekhez lehet gyászjelentést kérni a plébánián. A minták megtekinthetők honlapunkon.
 7. Miseszándékok:
Vasárnapaug. 12.hálából (Kapás Mihály atya szentelésének 10. évf.)
Keddaug. 14.
Szerda 1830aug. 15.✝ Brenner Jánosné Stefánia
Péntekaug. 17.✝ Miklós
Szombataug. 18.
Vasárnapaug. 19.a Hamza család ✝ tagjai