Hirdetések

Hirdetések – Magyarok Nagyasszonya (Évközi 27. vasárnap)

2017. október 8.
 1. Köszönjük Rajos Lászlónak és a többi segítőnek a múlt vasárnapi terménymegáldás utáni agapé előkészítését és lebonyolítását!
 2. Karnevál Margit érdemes karitászvezető Caritas Hungarica díjat kapott Spányi Antal püspöktől, a Magyar Caritas elnökétől. Gratulálunk neki és imádkozunk érte, hogy továbbra is ezzel a lelkesedéssel szolgálja plébániánk szegényeit!
 3. Mindenkit szeretettel várunk esténként a rózsafüzérre: hétköznaponként ½6-kor, vasárnap 6-kor.
 4. Pénteken, 13-án lesz a fatimai jelenések 100. évfordulója. Ezen a napon különösen várunk mindenkit engesztelni a rózsafüzérrel.
 5. Miseszándékok:
Vasárnapokt. 8.élő Anna
Keddokt. 10.
Péntekokt. 13.a bűnösök megtéréséért
Szombatokt. 14.✝ Kovács Lajos, ✝ Székely Margit és ✝ lányai
Vasárnapokt. 15.a Lanczmann család ✝ tagjai és ✝ Purák Lajos

Hirdetések – Évközi 26. vasárnap

2017. október 1.
 1. Ma délután ½5-től lesz az első, ünnepélyes rózsafüzér. Ennek végén, kb. 5 órakor tartjuk a terménymegáldást. Aki szeretne hálát adni a termésért, hozzon egy-két darabot a délutáni szertartásra! Utána mindenkit vendégül látunk egy tányér meleg ételre.
 2. Októberben mindenkit szeretettel hívunk a rózsafüzérre, hétköznap ½6-tól, vasárnap 6-tól.
 3. Kedden du. 5 órakor a Zene világnapja alkalmából a zeneiskolások koncertje lesz templomunkban.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Délelőtt meglátogatjuk a szentségekkel a betegeket. Este ¼6-tól szentségimádás lesz. Az esti misét az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a hazáért ajánljuk fel. Utána közös megemlékezés lesz a Sportcsarnoknál.
 5. Mostantól tavaszig nem lesz szombat esti mise Surányban. Templomunkban a szombat esti misék 6 órakor kezdődnek.
 6. Szombaton az esti mise után tartja gyűlését az Oltáregylet.
 7. Jövő vasárnap Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz.
 8. Miseszándékok:
Vasárnapokt. 1.pro populo
Keddokt. 3.
Péntekokt. 6.a hazáért
Szombatokt. 7.a betegekért
Vasárnapokt. 8.élő Anna

Hirdetések – Évközi 25. vasárnap (Szentírás vasárnapja)

2017. szeptember 24.
 1. Buzdítunk mindenkit, hogy Szent Jeromos példáját követve olvassa és tanulmányozza a Szentírást!
 2. Pénteken este nem lesz szentmise!
 3. Jövő szombaton lesz az utolsó surányi mise. Október 7-én már 6 órakor lesz a szombat esti mise.
 4. Jövő vasárnap lesz a hálaadás a betakarított terményekért. Aki szeretné megáldatni terményeit, hozza el du. ½5-re a templomba! Ekkor lesz az első októberi rózsafüzér, amelyet ünnepélyes formában, elmélkedésekkel, énekekkel végzünk. Ennek végén terménymegáldás, majd egy tányér meleg ételre is vendégül látjuk Híveinket. Kérjük, legalább az utolsó tized rózsafüzért imádkozzák velünk!
 5. Októberben minden este, hétköznapokon ½6-kor, szombaton és vasárnap 6-kor végezzük közösen a rózsafüzért.
 6. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 24.✝ Bacsó Sándorné Erzsébet
Keddszept. 26.
Péntekszept. 29.nincs mise!
Szombatszept. 30.az Üller család ✝ tagjai
Vasárnapokt. 1.pro populo

Hirdetések – Évközi 24. vasárnap

2017. szeptember 17.
 1. A mise után mindenkit szeretettel várunk egy kávéra vagy teára!
 2. December 15-i hatállyal Gratzl Erika lemondott a kántori szolgálatáról.
 3. Szombaton szemétszedés lesz a tahi Duna-parton. Találkozó 830-kor a Kemping u.-nál.
 4. A templom végébe kitettünk lapokat „Nem értem, hogy…” kezdettel. Akinek kérdése van, írja fel és dobja be a gyűjődobozba! Szombat este Attila atya megválaszolja a kérdéseket.
 5. Jövő vasárnap lesz a Szentírás vasárnapja.
 6. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 17.a gyerekekért (Veni Sancte)
Keddszept. 19.
Péntekszept. 22.✝ György Károlyné Julianna (ob.)
Szombatszept. 23.a Kövesdi család ✝ tagjai
Vasárnapszept. 24.✝ Bacsó Sándorné Erzsébet

Hirdetések – Évközi 23. vasárnap

2017. szeptember 10.
 1. Ma este 6-ra mindenkit várunk a szentségimádásra, amelyet a plébániai közösség egységéért és békéjéért ajánlunk fel.
 2. Pénteken, a Fájdalmas Szűzanya ünnepén a mise előtt félórával litániát imádkozunk.
 3. A templom végében található lapokon kérdéseket lehet intézni Attila atyához, aki ezeket a jövő szombati mise végén válaszolja meg.
 4. Jövő vasárnap lesz a Veni Sancte. Az elsősök és akiknek új iskolatáskájuk van, hozzák el a misére megáldatni!
 5. Szombat esténként a mise után kóruspróbát tart Gratzl Erika kántor. (16-án elmarad.)
 6. Duna-part-takarítás lesz szeptember 23-án. Az önkormányzat kéri, hogy regisztráljunk az interneten a hivatal honlapján!
 7. Miseszándékok:
Vasárnapszept. 10.
Keddszept. 12.
Péntekszept. 15.
Szombatszept. 16.
Vasárnapszept. 17.a hittanos gyerekekért (Veni Sancte)