Hirdetések

Hirdetések – Évközi 15. vasárnap

2019. július 14.
 1. Köszönjük a fiataloknak, Ecker Gábornak, Bokor Franciskának, Flachner Máriának és Flachner Teréziának, nemkülönben a szigetmonostori Bodnár Ágnesnek a hittantábor megszervezésében hozott áldozataikat, munkájukat! Köszönjük Balla Béla és Hegedűs István segítségét is!
 2. A héten pénteken este a mise után fiatalok vezetésével szentségimádás lesz templomunkban.
 3. Aki a nyáron ünnepli házassági évfordulóját, írasson szentmisét hálából és a további kegyelmekért!
 4. Miseszándékok:
Vasárnapjúl. 14.
Keddjúl. 16.
Péntekjúl. 19.
Szombatjúl. 20.✝ Miklós
Jövő vasárnapjúl. 21.

Hirdetések – Évközi 13. vasárnap

2019. június 30.
 1. A mai perselygyűjtés a Szentszék céljait szolgálja (Péter-fillérek).
 2. Ma este 6 órakor szülői értekezlet lesz a hittantábor résztvevőinek szülei számára Szigetmonostoron.
 3. A héten elsőpéntek lesz. Délelőtt meglátogatjuk a betegeket a szentségekkel, este ¼6-kor szentségimádás lesz. Az esti misét a betegekért ajánljuk fel.
 4. Meghalt Fodor Károly. Temetése július 8-án 1600-kor lesz.
 5. Buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy házassági évfordulójuk alkalmából ajánljanak fel szentmisét hálából és a további kegyelmekért!
 6. Miseszándékok:
Vasárnapjún. 30.
Keddjúl. 2.
Péntekjúl. 5.a betegekért
Szombatjúl. 6.
Jövő vasárnapjúl. 7.

Hirdetések – Krisztus teste és vére (Úrnapja)

2019. június 23.
 1. Köszönjük mindenkinek, aki a templom és a templmkert takarításában részt vett, a füvet nyírta, zöldágakat gyűjtött és az oltárokat díszítette!
 2. A padokra kitettük a körmenet akklamációit lapokon, kérjük, hozzák magukkal, majd utána szedjék össze és hozzák be a sekrestyébe!
 3. Holnap este 6-kor Rostetter Szilveszter lemezbemutató koncertje lesz a ref. templomban. Részletek a hirdetőtáblán és szórólapokon a templom végében.
 4. A héten pénteken lesz Jézus Szíve ünnepe. Ez főünnep, előtte fél 6-tól imádkozzuk a Jézus Szíve-litániát a kitett Oltáriszentség előtt, utána ünnepi mise.
 5. Pénteken a mise után filmklub lesz a hittanteremben.
 6. A Szív Lelkiségi Központ kápolnájának búcsúnapja Jézus Szíve ünnepe, ez alkalomból szombaton 5 órakor lesz mise. Mindenkit szeretettel várnak a programokra egész délután!
 7. Jövő vasárnap Péter-fillérek gyűjtés lesz a Szentszék céljaira.
 8. Miseszándékok:
Vasárnapjún. 23.✝ Schirilla György és ✝ Kun Zsuzsanna szülők
Keddjún. 25.
Péntekjún. 28.
Szombatjún. 29.✝ Becsei István és felesége ✝ Erzsébet
Jövő vasárnapjún. 30.

Hirdetések – Szentháromság vasárnapja

2019. június 16.
 1. Imádkozzunk a tegnap pappá és diakónussá szenteltekért!
 2. Imádkozzunk a gyermekekért, akik most megkezdik nyári szünetüket!
 3. Ma van Szigetmonostoron a templom titulusának ünnepe, vagyis búcsú. Aki részt vesz a 11 órai misén, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhet.
 4. Jövő vasárnap Úrnapja lesz. Előestéjén, szombaton gyűjtjük az oltárokhoz a zöld ágakat, találkozó a templom előtt 5 órakor. 6 órától Világméretű Szentségimádás lesz templomunkban is, kérjük, aki részt tud venni, regisztráljon az iec2020.hu weboldalon!
 5. Úrnapján hajnali 5-től díszítjük az oltárokat. A szentmisét ½9-kor kezdjük, a végén körmenetet tartunk. Kérjük, aki tud, hozzon virágszirmot a körmenetre!
 6. A hittantábor idén július 7–13-ig lesz Surányban. Kérjük, jelentkezzenek még a mai nap folyamán honlapunkon, vagy papíralapú jelentkezési lapon a sekrestyében!
 7. Miseszándékok:
Vasárnapjún. 16.✝ id. Karnevál János és élő és ✝ családtagjai
Keddjún. 18.✝ d'Ouvenou Lórándné Sarolta (ob.)
Péntekjún. 21.
Szombatjún. 22.
Jövő vasárnapjún. 23.✝ Schirilla György és ✝ Kun Zsuzsanna szülők

Hirdetések – Pünkösdvasárnap

2019. június 9.
 1. Ma este a Deák téri evangélikus templomban Bach H-moll miséjét adja elő a Lutheránia kórus, amelynek kántorunk, Viola is tagja. Mindenkit szeretettel várnak!
 2. Július 7–13-ig lesz Surányban a hittantábor. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
 3. A héten csütörtökön fatimai ájtatosság lesz templomunkban este ½6-tól.
 4. Jövő szombaton papszentelés lesz Esztergomban. Előző este a mise után imádkozunk a szentelendőkért és papi hivatásokért.
 5. Jövő vasárnap lesz a Te Deum, a hálaadás az iskolaévért.
 6. Két hét múlva, Úrnapja előestéjén 6 órától ismét Világméretű Szentségimádás lesz. Templomunkban 6 órától imádkozunk. Kérjük, aki el tud jönni, regisztráljon az iec2020.hu oldalon!
 7. Már előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúja, aug. 20. keddre esik, tehát négy munkaszüneti nap lesz egymás után. Kérjük, az utolsó napot töltse mindenki itt, ünnepeljük meg méltó módon Szent Istvánt!
 8. Virágzanak a templomkertben a hársfák, ajánljuk mindenkinek, szedjék!
 9. A templom mostanában gyakran nyitva van napközben, figyeljék honlapunkat és Facebook-oldalunkat!
 10. Miseszándékok:
Vasárnapjún. 9.élő Bulcsú
Keddjún. 11.✝ Dankovits Rezső (ob.)
Péntekjún. 14.ad int. adm.
Szombatjún. 15.egy beteg gyógyulásáért
Jövő vasárnapjún. 16.✝ id. Karnevál János és élő és ✝ családtagjai