Hirdetések

Hirdetések – Nagyböjt 1. (Invocabit) vasárnapja

2015. február 22.
 1. A mai perselygyűjtés a katolikus iskolák javát szolgálja, kérjük mindenki segítő támogatását!
 2. A szentmise végén hamvazásban részesülhet, aki hamvazószerdán nem tudott eljönni a templomba.
 3. Nagyböjtben mindenkit buzdítunk a bűnbánat cselekedeteire és a szentgyónásra. Péntekenként keresztút 1730-tól.
 4. Képviselő-testületi ülés lesz március 3-án. Kérjük a képviselőket, hogy vegyék át meghívójukat a sekrestyében!
 5. Meghalt Holics Lajosné. Temetése 27-én, pénteken du. 3-kor lesz. Utána 5 órakor gyászmisét tartunk érte.
 6. Szombatonként az esti mise után felnőttek katekézisére várunk mindenkit!
 7. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 22.✝ András (8. évf.)
Keddfebr. 24.
Péntekfebr. 27.✝ Holics Lajosné Magdolna (ob.)
Szombatfebr. 28.✝ Bacsó Sándor és felesége, ✝ Erzsébet
Jövő vasárnapmárc. 1.a plébánia híveiért

Hirdetések – Évközi 6. vasárnap

2015. február 15.
 1. Ma van farsangvasárnap, a farsangi időszak utolsó vasárnapja.
 2. Szerdán hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Ezen a napon 1700-kor lesz templomunkban szentmise hamumegáldással és hamvazással. Ne felejtsük el, hogy ez szigorú böjti nap, vagyis 14 év fölött kötelező a hústól való megtartóztatás, 18 éven felüliek pedig csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól!
 3. Nagyböjt péntekjein 14 éves kor fölött kötelező a hústól való megtartóztatás. A szentmise után, kb. fél 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk. Attila atya szívesen fogad javaslatokat a keresztút elmélkedéseire.
 4. Hétfőn meghalt Fabók Imréné, sz. Rau Magdolna. Szombat du. eltemettük, engesztelő szentmisét ma tart(ott)unk érte. Meghalt Bencsik Andrásné, sz. Telegdi Julianna is, az ő temetése kedden du. 3 órakor lesz.
 5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Kérjük mindenki segítő támogatását!
 6. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 15.✝ Fabók Imréné Magdolna (ob.)
Keddfebr. 17.✝ Bencsik Andrásné Julianna (ob.)
Hamvazószerda 1700febr. 18.ad int. ord.
Péntekfebr. 20.✝ Béky Gellért SJ atya (ob.)
Szombatfebr. 21.✝ Osswald Ferenc és felesége, ✝ Júlia
Jövő vasárnapfebr. 22.✝ András (8. évf.)

Hirdetések – Évközi 5. vasárnap

2015. február 8.
 1. A mai szentmisén idős és beteg testvéreink, akik jelentkeztek, felvehetik a betegek kenetét. Kérjük, hogy a lepecsételt szentképet hozzák magukkal és üljenek a számukra lefoglalt első sorba!
 2. Szerdán lesz a Betegek XXIII. Világnapja. Imádkozzunk a betegekért és ápolóikért!
 3. Béky Gellért atya temetése szerdán este 6 órakor lesz a jezsuiták Mária utcai templomában. A temetésre több autóval megyünk, a fuvarra lehet jelentkezni Rajos Lacinál és Attila atyánál is.
 4. Pénteken, 13-án közös rózsafüzér lesz a mise után, fél 6-kor a Fatimai Szent Szűz tiszteletére.
 5. Szombat este a mise után a hittanteremben felnőtt hittan lesz. Téma: a szentségek. Hozzanak magukkal Szentírást és jegyzetfüzetet!
 6. Sekrestyést keresünk! Jelentkezés Attila atyánál. Bérezés megegyezés szerint.
 7. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 8.✝ Ecker Károly
Keddfebr. 10.
Péntekfebr. 13.✝ István és ✝ Magdolna
Szombatfebr. 14.✝ Adamek István
Jövő vasárnapfebr. 15.

Hirdetések – Évközi 4. vasárnap

2015. február 1.
 1. Köszönjük mindazok munkáját és áldozatát, akik hozzájárultak az ökumenikus imahét végén az agapé megrendezéséhez! Kérjük, hogy aki tálcát hagyott a sportcsarnokban, a mise után vigye el a sekrestyéből!
 2. Hétfőn lesz Urunk bemutatása a Templomban (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe. Mivel ezen a napon Szigetmonostoron van mise, kedden fogjuk végezni a gyertyaszentelést, de a misét Szent Balázsról vesszük, mert 3-a az ő emléknapja. A mise végén Balázs-áldást osztunk. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy vasárnap már nem lesz Balázs-áldás!
 3. A héten elsőpéntek lesz. Meglátogatjuk a betegeket a szentségekkel. A mise után szentségimádást tartunk, alatta gyónási lehetőség.
 4. Szombat esténként a mise után felnőtt hittan.
 5. Jövő vasárnap a Betegek Világnapjához (febr. 11.) kapcsolódóan kiszolgáltatjuk a misén a betegek kenetét minden idős és súlyos beteg testvérünknek, aki a templomba el tud jönni. Kérjük, hogy aki szeretné felvenni a szentséget, jelentkezzen a sekrestyében személyesen vagy hozzátartozója útján! A betegek kenete előtt feltétlenül gyónást kell végezni!
 6. Elhunyt Béky Gellért atya. Temetése febr. 11-én 1800-kor lesz a pesti Jézus Szíve templomban (Mária utca).
 7. Miseszándékok:
Vasárnapfebr. 1.
Keddfebr. 3.Olivér
Péntekfebr. 6.betegekért
Szombatfebr. 7.✝ Keszler László és a Keszler család elhunytjai
Jövő vasárnapfebr. 8.✝ Ecker Károly

Hirdetések – Évközi 3. vasárnap

2015. január 25.
 1. Kérjük, a szombat esti mise után jöjjenek segíteni a Sportcsarnokba asztalokat pakolni!
 2. Vasárnap zárul az ökumenikus imahét. Du. 5 órakor a református templomban lesz a záró istentisztelet, amelyen Attila atya fog beszélni. Utána mindenkit szeretettel várunk az agapéra a Sportcsarnokba. Kérjük, aki tud, süssön süteményt! Vasárnap 1200-ig a hittanterembe, 14–1500 között a Sportcsarnokba kérjük hozni a sütiket!
 3. Jövő szombaton a mise után lesz az első felnőtt hittan. Elkezdjük a szentségek témáját.
 4. Sekrestyést keresünk, a plébániára pedig takarítót. Bérezés megegyezés szerint.
 5. Miseszándékok:
Vasárnapjan. 25.✝ Bencsik István és felesége, ✝ Rózsa Erzsébet
Keddjan. 27.
Péntekjan. 30.
Szombatjan. 31.✝ Kollár Ferenc és felesége, ✝ Kepler Erzsébet
Jövő vasárnapfebr. 1.