Plébániatörténet

Mind Tahi, mind Tótfalu a Rosd nemzetség ősi birtoka, amely azokat Rosd szigetével (mai Szentendrei-sziget) a honfoglalás jogán bírta. Az elsőt oklevélszerűen 1439-ben említik: -Tah penes fluvium Danubii ín opposito insula... Rosdzygethe-; - a másodikat 1447-ben Thotfalv névén. Tahiban 1459-ben a dömösi prépostnak is voltak birtokai. Tótfalu átvészélte a török hódoltságot s annak végén egyike volt legnépesebb helységeinknek. Alatta protestánssá lett, pedig a középkorban virágzó katolikus élet buzoghatott benne és környékén: Szentpéter és Torda végleg elpusztult magyar falvakban, melyeknek élete már csak a határbeli dűlők neveiben él.

Tótfalun 1744-ben összesen 13 katolikus házaspár lakott és az 1752. évi dunabogdányi canonica visitatio jegyzőkönyvében olvassuk (helységünk ezidőtájt Dunabogdány filiája), hogy a tótfalui református templomot a régi katolikus templom fundamentumára építették fel, úgy látszik, egyelőre sárból. 1764-ben községünkben 123 katolikus él csupán. 1801-ben mint Szigetmonostor fíliájából szervezi meg Milassin Miklós székesfehérvári püspök a tótfalui helyi lelkészséget, mely 1807-ben anyaegyházától elszakítva önálló plébániává alakult. Temploma előbb épült: 1778-ban a 139-es lélekszámú kis hívősereg még Monostorra jár át szentmisére, az önálló lelkészség azonban már felépíti saját templomát.

Forrás: esztergomi-ersekseg.hu

Plébánosaink a plébánia 1801-es alapítása óta

 1. 1801-1824Stublits Ferenc
 2. 1824-1839Lattyák János
 3. 1839-1853Simkó István
 4. 1853-1860Fábos József
 5. 1860-1863Daniss Zsigmond
 6. 1863-1868Melegh Imre
 7. 1868-1888Herczeg István
 8. 1888-1895Trummer Károly
 9. 1895-1935Kindl János
 10. 1935-1964Kocsis Lajos
 11. 1964-1984Szentirmay Károly
 12. 1984-1995Bednár Pál
 13. 1995-2005 Szőke Lajos
 14. 2005-2014 Vénusz Gellért
 15. 2014- Erdős Attila