Fontos tudnivalók

Surány Tahitótfalu fíliája. Kérjük, Surány hívei forduljanak a tahitótfalui plébánoshoz a fenti elérhetőségeken!

Mise Fehérvasárnaptól Szent Mihály ünnepéig: szombat 1700
Templombúcsú: augusztus 20.

Télen nincs mise.

Miseszándékot íratni lehet a misék előtt és után a sekrestyében.

Gyóntatás: Tahitótfaluban a vasárnapi misék előtt legalább negyedórával, elsőpéntekenként a szentségimádás alatt. Megbeszélés alapján külön időpontokban is.

A templomba járni nem képes betegeket elsőpéntekenként meglátogatjuk a szentségekkel. Haldoklóhoz, súlyos beteghez bármikor megyünk!

Gyermek keresztelését a szülő kérheti személyesen legalább 6 héttel a kívánt időpont előtt! Keresztszülő megbérmált katolikus lehet.

Felnőtt ember keresztelésre, elsőáldozásra a katekumenátusban készül, részletes tájékoztató itt és Attila atyánál.

Házasságkötésre legalább három hónappal kérjük személyesen jelentkezni!

Temetkezés a surányi temetőben: részletek a temető hirdetőtábláján.

Külön adományok (az egyházi adó megfelelője): kérjük, támogassa a surányi kápolna és lelki programok kiadásait adományaival!

Irodaidő: a tahitótfalui plébánián hétköznapokon napközben, az előzetes telefonos bejelentkezés ajánlott.

Tűz, vagy elemi csapás esetén értesítendő: Jancsár Mária: (30) 580-3538