Temetőszabályzat

Kivonat

Kivonat a 2017. március 24-én jóváhagyott és május 1-jén életbe lépő TEMETŐSZABÁLYZAT szövegéből

 1. A temető felekezeti temető, csak az Országgyűlés által elismert felekezetek szertartása szerint történhet temetés, polgári búcsúztatás nem.
 2. A temetőben temetkezési szolgáltatást csak olyan szolgáltató nyújthat, amellyel a plébánia együttműködési megállapodást kötött. Ezek listája a 2. sz. függelékben megtalálható.
 3. A temetés ügyintézése a plébánián történik, ehhez át kell adni a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát és sírhelyet váltani. Koporsós temetéshez legalább 25 évre, urnaelhelyezéshez legalább 10 évre kell váltani. Ha meg van váltva, de ennél rövidebb idő van a lejáratig, akkor ennyi időre meghosszabbítandó. Díjjegyzék: 1. sz. függelék.
 4. A sírhely mérete:
  • egyes sír (25 éven belül 2 koporsó és 4 urna): 100×200 cm
  • kettes sír (25 éven belül 4 koporsó és 8 urna): 200×200 cm
  • sírbolt: egyedi megállapodás alapján
  Ezt a méretet a sírkő sem haladhatja meg! A sír körül max. 20 cm járda építhető.
 5. A sírra fa, futónövény nem ültethető!
 6. A sírt a rendelkező köteles gondozni, a temető többi részét a tulajdonos (plébánia) tartja rendben.
 7. A lejárt sírok rendelkezőit a plébánia felszólítja a megváltásra (ha a rendelkező elérhetősége rendelkezésre áll), a türelmi idő után a sír felszámolható és a sírkő értékesíthető.
 8. A sírokról a tulajdonos törvény által előírt módon nyilvántartást vezet.
 9. Nyitva tartás: minden nap 600–2200.
 10. A temetőben hangoskodni, dohányozni, a hely szentségével ellentétesen, botrányos módon viselkedni nem szabad.
 11. Sírkő építését, átépítését be kell jelenteni a plébánián. Az elbontott sírköveket a tulajdonos köteles elszállítani!
 12. A sírgondozáskor keletkezett hulladékot mindenki – a külön hirdetményben leírt és temetőszerte kiplakátozott módon – szelektíven köteles gyűjteni. Bárhol máshol eldobni a szemetet – beleértve a lebomlónak ítélt növényi maradványokat is – szemetelésnek minősül, ami miatt szabálysértési feljelentést teszünk.

A Temetőszabályzat és a kapcsolódó többi jogszabály elérhető honlapunkon és nyomtatásban a plébánián.

Erdős Attila
plébániai kormányzó
Tahitótfalu

Teljes szabályzat