Lelki tükör

Tízparancsolat:

Isten tisztelete, imaélet, szentségi élet (1-3. parancs): Kételkedtem-e Isten létében, irántam való szeretetében? Elmulasztottam-e a napi imádságot, különösen a lelkiismeret-vizsgálatot? Vasárnap és kötelező ünnepen mulasztottam-e szentmisét? Késtem-e ilyenkor szentmiséről? Figyeltem-e a misén, nem beszélgettem-e ott? Megszenteltem-e a vasárnapot pihenéssel is? Végeztem-e komoly ok nélkül nehéz testi munkát vasárnap? Járulok-e rendszeresen szentségekhez, legalább a húsvéti gyónásomat és szentáldozásomat elvégzem-e? A szentgyónásra komolyan készültem-e? A bűneimet őszintén megbántam-e? Az elégtételt elvégeztem-e? Legutóbbi gyónásomban halálos bűnt szándékosan kihagytam-e? (Ilyenkor a gyónás érvénytelen és szentségtörés.) Szépítettem-e a halálos bűneimet úgy, hogy enyhébb bűnként gyóntam meg, mint amilyen valójában volt? Véletlenül kihagytam-e halálos bűnt? (Ha igen, most kell meggyónni tételesen, nem és szám szerint, az esetleges minősítő körülményekkel, de nem követtem el szentségtörést.) Péntekenként végeztem-e bűnbánati cselekményt? Nagyböjt péntekjein a hústilalmat megtartottam-e? Hamvazószerdán és Nagypénteken a szigorú böjtöt megtartottam-e? Isten nevét vettem-e tiszteletlenül, ok nélkül, tiszteletlen szövegkörnyezetben? Káromoltam-e Istent vagy a szenteket? (Ez nem egyenlő a trágársággal, szitkozódással.) Átkoztam-e valakit? Megvallottam-e hitemet, ha társalgás közben hitem ellen beszéltek? Szégyelltem-e templomban imádkozni, letérdelni nem vallásos ismerőseim előtt? Megtagadtam-e hitemet? Beszéltem-e hitem ellen? Nyilvánvaló hitigazságot (dogmát) tagadtam-e? Esküdöztem-e fölöslegesen? Eskümet, fogadalmamat megszegtem-e? Esküdtem-e hamisan?

Emberekkel való viszony (4-10. parancs): szüleimmel voltam-e tiszteletlen? Megtagadtam tőlük a segítséget? Engedelmeskedtem-e nekik mindig szeretettel? Ha idősek, gondoskodtam-e róluk anyagiakban, foglalkoztam-e velük eleget? Súlyos betegségükben hívtam-e papot hozzájuk? Imádkoztam-e értük rendszeresen? Ha meghaltak már, ápoltam-e a sírjukat és imádkoztam-e értük?

Egészségemre káros szenvedélyt kerestem-e? Ha van ilyen szenvedélyem, törekedtem-e megszabadulni tőle? Életemet, egészségemet kockáztattam-e szükségtelenül? Próbáltam-e életemet kioltani vagy megrövidíteni? Foglalkoztam-e ilyen gondolatokkal? Öltem-e, vagy próbáltam-e megölni másik embert? Orvosként végeztem-e abortuszt? Közreműködtem-e benne? Végeztettem-e magamon abortuszt, vagy biztattam-e ilyenre mást? Aktív eutanáziában részt vettem-e? Elmulasztottam-e segítségnyújtást, ha balesetet, rosszul lett embert láttam? Hanyagul ápoltam-e a rámbízottakat? Bántottam-e tettleg mást? Veszekedtem-e? Illettem-e mást tiszteletlen, pláne trágár szavakkal? Gúnyoltam-e mást? Nyitott voltam-e a megbocsátásra az ellenem vétőknek? Ha bocsánatot kértek tőlem, vonakodtam-e megbocsátani? Én kértem-e bocsánatot attól, akit én megbántottam? Oka voltam-e a családomban, közösségemben békétlenségnek? Elviseltem-e a nehéz természetű embereket? Gyűlöltem-e mást? Álltam-e bosszút, vagy terveztem-e ilyet? Foglalkoztam-e a bosszúállás gondolatával? Udvariatlan voltam-e? Segítettem-e a rászorulóknak?

Foglalkoztam-e szemérmetlen gondolatokkal? Néztem-e szemérmetlen dolgot élőben, tévében, Interneten, stb.? Olvastam-e szemérmetlen történeteket? Írtam-e ilyesmit, pláne azzal a szándékkal, hogy más olvassa? Vétkeztem-e szemérmetlen érintéssel magamon, vagy máson? Paráználkodtam-e? Csábítottam-e mást paráznaságra? Végeztem-e a szexualitáshoz méltatlan tettet (nemi erőszak, perverzió, prostitúció, pornográfiában való részvétel)? Végeztem-e önkielégítést? Folytattam-e trágár viccelődést, beszélgetést? Ha felismertem magamban hajlamot, hogy a saját nememhez vonzódok, megtettem-e mindent, hogy hajlamomon uralkodjak? Szitkozódtam-e trágár szavakkal? Védekeztem-e a gyermekáldás ellen (házasságban érdekes)?

Hazudtam-e? Rágalmaztam-e mást? Kibeszéltem-e más rejtett bűnét, hibáját (megszólás, pletyka)? Titkot kibeszéltem-e?

Loptam-e? Tettem-e kárt más tulajdonában? A kölcsönkapott holmit visszaadtam-e? A köztulajdonra vigyáztam-e? Pazaroltam-e?

Elcsábítottam-e más házastársát, szerelmét? Álmodoztam-e más kedveséről/házastársáról? Törtem-e házasságot? Érvényes házasság után házasodtam-e polgárilag újra, ill. élek-e együtt valakivel? (Ha igen, a pap nem is oldozhat fel, mert második házasság, együttélés a bűnös kapcsolat állandósult formája.)

Irigykedtem-e? Sóvárogtam-e más javai, életmódja után?

Állapotbeli kötelességek: tanulmányaimat elvégeztem-e? A gyermeke(i)mről gondoskodtam-e anyagilag, nevelésben, érzelmileg? A vallásos nevelésüket (imádkozni megtanítani, templomba elvinni, hittanra járatni iskoláskortól, szentségekhez kísérni) elhanyagoltam-e? Szoktam-e imádkozni a gyermekeimért, házastársamért? A munkahelyi kötelességeimet elvégzem-e?

Felelősség az Egyházért: szidtam-e más vallást, különösen a keresztény vallásokat? Teszek-e valamit a keresztények közötti kapcsolat javulásáért (ökumené)? Járultam-e protestáns úrvacsorához? (ez az ökumené félreértése, vallásom keverése) Teszek-e valamit az Egyház terjedéséért (misszió)? Megvallottam-e hitemet? Megvédtem-e társalgás közben megtámadott Egyházamat?

Bűnök a teremtés ellen: kínoztam-e állatot? Szennyeztem-e a környezetet (pl. foglalkozásomban)? Szemeteltem-e? Mennyire környezettudatosan élek?

Főbűnök: helyeztem-e gondolatban magamat más fölé? Dicsekedtem-e erényeimmel, képességeimmel? Lenéztem-e mást gyengébb képességei miatt? El tudom-e ismerni a hibáimat, gyengeségeimet? Hiú voltam-e öltözködésemben, viselkedésemben? Sajnáltam-e a pénzt szükséges dolgokra? Kerestem-e alkalmát a paráznaságnak? Torkoskodtam-e? Válogattam-e az ételben? Sajnáltam-e mástól javait, életszínvonalát? Könnyen megharagszom-e, hogy tudok megbocsátani? Lusta voltam-e, henyéltem-e?

Önnevelés: ismerem-e jellemhibáimat, gyengeségeimet? Végzek-e rendszeres gyakorlatot ezek legyőzésére (pl. részleges lelkiismeret-vizsgálat)?

Lelki élet: imádkozom-e rendszeresen? Figyelmesen imádkozom-e? Van-e lelki vezetőm? (Ha nincs, az nem bűn, de ajánlatos, hogy válasszunk lelki vezetőt.) Olvasok-e rendszeresen Szentírást? Képzem-e magamat a hitben (hittan, felnőttoktatás, bibliaóra, hittani, lelki olvasmányok)?

Szentlélek elleni bűnök: bűneimet bánom-e (ez nem annak a kérdése, hogy kellemes volt-e a bűnt elkövetni)? Nem gondolom-e, hogy az Isten bármit megbocsát, „ez a dolga”? Isten irgalmában kételkedtem-e? Ha biztosan tudtam az igazságot, tusakodtam-e ellene? Irigyeltem-e mástól Isten kegyelmét?

Letölthető változat