Keresztség

Gyermekkeresztelés

A gyermeke keresztelésének nem feltétele, hogy a szülők házassága rendezve legyen, de nyilván az lenne a helyes és az lenne összhangban gyermeke keresztelésének igényével, ha rendeznék. A keresztelő jó alkalom erre is, segítünk!

Kérjük, a keresztelés tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal látogasson el a plébániára! Ekkor felvesszük az adatokat az anyakönyvezéshez és megbeszéljük a felkészülést. A felkészítés általában három találkozásból áll, amikor megismerkedünk a keresztség szentségének bibliai hátterével, hittani alapjaival és magával a szertartással. Ajánljuk a rokonoknak, hogy a keresztelő alkalmából végezzenek szentgyónást, főleg, ha már egy ideje elhanyagolták.

Legalább egy keresztszülő kötelező, aki csak katolikus hívő lehet. Más vallású csak a keresztség tanúja lehet a katolikus keresztszülő házastársaként. Kérjük, hogy keresztszülőnek lehetőleg megbérmált felnőtt jelentkezzen, aki ha együtt él valakivel, szentségi házasságban él vele!

Kérjük, hogy gyermekük keresztelésére a szülők maguk jelentkezzenek!

Felnőttkeresztelés

Ha felnőttként kíván megkeresztelkedni, gondoljon arra, hogy ez egy komoly döntés! Életét alapvetően meg kell változtatnia, hogy valóban krisztusi (vagyis keresztény) életet élhessen. A minta ne az átlag keresztény legyen, hanem Jézus! Kezdjen el naponta imádkozni, Szentírást olvasni, vasárnaponként templomba járni és jelentkezzen Attila atyánál akár évközben is! A keresztségi felkészítés a katekumenátus, amely mindig szeptemberben kezdődik és húsvétig tart. Ez heti rendszerességű program, kérjük komolyan venni! A keresztelésére a bérmálással és az elsőáldozással együtt kerül sor húsvét vigíliáján (előestéjén).